پرسش و پاسخ استخدامی
  • پرسش و پاسخ

  • 1

نحوه ذخیره مرخصی مشمولین قانون حالت اشتغال چگونه می‌باشد؟

با توجه به ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و …،مصوب ۱۳۷۲، جانبازان مشمول قانون یاد شده همانند مستخدمین شاغل تلقی می‌گردند، لذا مرخصی مشمولین یاد شده نیز همانند سایر کارکنان به موجب مفاد ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می‌باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال ما پاسخگو خواهیم بود.

تماس با ما

نماد الکترونیک

ساماندهی